TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
BASINDA BİZ (ŞARKÖY,GAZİKÖY)
BASINDA BİZ (ŞARKÖY,GAZİKÖY)

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Gaziköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.02.2004 tarih ve 7899 sayılı kararı ve karar eki haritada sınırları belirtilen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanlarına ve aynı Kurulunun 13.04.2016 tarih ve 179 sayılı kararı ve karar eki haritada sınırları belirtilen kentsel arkeolojik sit alanlarına ait genel verilerin toplanması, hazırlanacak olan araştırma, inceleme ve tespitler ile tarihi eser envanter araştırmalarının yapım şartlarını tespit etmek amacıyla bu alanlarda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı yapılacaktır. İhale hazırlık aşamasındadır. Projelerimiz hem yerel hem de ulusal basında yer almıştır.

Güncel Haberler