TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
SECAP ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İÇ PAYDAŞ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
24/05/2023 15:42:06
SECAP ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İÇ PAYDAŞ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Enerji A.Ş iş birliği ile hazırlanan “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” (SECAP) çerçevesinde gerçekleşen lansman toplantısının ardından paydaşlar için bilgilendirme eğitimlerine başlandı. Toplantıya konuyla ilgili daire başkanlıklarında görev yapan teknik personelden oluşturulan 50 kişilik proje çalışma grubu katıldı.

 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen ve çalışmaların İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü toplantıya konuyla ilgili daire başkanlıklarında görev yapan teknik personelden oluşturulan 50 kişilik proje çalışma grubu katıldı. Proje danışman hocaları Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayşegül Özbakır ve Doç. Dr. Erhan Kurtarır’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda yapılan sunumlarla süreç hakkında bilgiler verildi.

 

PROF. DR. AYŞEGÜL ÖZBAKIR “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KARMAŞIK BİR KONUDUR, KENTLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ALACAĞI TEDBİRLER KAMU KURUMLARINDAN TÜM VATANDAŞLARA CİDDİ BİR BAKIŞ AÇISI VE EYLEM DEĞİŞİKLİĞİNİ GEREKTİRİR”

 

Doç. Dr. Erhan Kurtarır’ın eylem planı ile ilgili teknik bilgilerin paylaştığı toplantıda Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Özbakır da konuşma yaptı. Prof. Dr. Ayşegül Özbakır yaptığı konuşmada “Günümüzde kentlerin önündeki en önemli sorunlardan biri iklim değişikliğidir. İklim biliminin dikkat çektiği tehditler nedeniyle her ülke ulusal ve yerel ölçekte acilen tedbirler ve önlemleri harekete geçirmek mecburiyetindedir. İklim değişikliği karmaşık bir konudur, kentlerin iklim değişikliğine karşı alacağı tedbirler kamu kurumlarından tüm vatandaşlara ciddi bir bakış açısı ve eylem değişikliğini gerektirir.  Kurum içinde iklim değişikliği konusundaki tedbirlerle ilgili bir seferberliği mümkün kılacak kültürel değişimi başlatacak adımlar atmalısınız. Mutlaka bu eylem planının hazırlık ve uygulanma sürecinin hem belediye çalışanları hem vatandaşlarca sahiplenileceği şartları nasıl oluşturulacağı belirlenmelidir” dedi.

 

Gerçekleşen eğitimde doğrudan, dolaylı ve diğer dolaylı sera gazı salınımları belirlenerek bir envanterin oluşturulması gerektiği ve oluşturulacak envanter için gerekli hesaplamaların neler olduğu ile ilgili teknik bilgilendirmeler yapıldı.

Güncel Haberler
BİZE ULAŞIN
ALO 153
TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.